•CP je najčešći tjelesni invaliditet u djetinjstvu •Pojavnost CP u razvijenim zemljama: 1 na 500 živorođene djece...