O nama

Udruga osoba s invaliditetom „Suncokret“ je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja djeluje na području Velike Gorice s ciljem ostvarivanja prava, pružanja podrške i poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom.

Udruga je osnovana 1997. godine na inicijativu roditelja djece s invaliditetom do tada udruženih kao klub pod ingerencijom Centra za socijalnu skrb, kada se nametnula potreba za sustavnim aktivnostima organizacije civilnog društva na području ljudskih prava osoba s invaliditetom.

 Kao prva takva udruga u Velikoj Gorici udruga „Suncokret” je tijekom svog djelovanja na lokalnoj razini u velikoj mjeri utjecala na osvještavanje javnosti, vidljivost i integraciju osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu. Dodatno, zagovaranjem i ukazivanjem na probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom udruga je osiguravala provedbe zakona i poticala lokalne mjere te danas kao član Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice sudjeluje u izradi i provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice.

Vizija

Vizija Udruge Suncokret je zajednica u kojoj se cijeni vrijednost svake osobe i koja pruža pomoć i podršku najpotrebnijima.

Misija

Misija Udruge Suncokret je biti podrška osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u lokalnoj zajednici. Ujedno, razviti standarde ponašanja u društvu u kojem će se podržavati vrijednost i različitost svih naših članova.

Naša priča

Općenito

U Udruzi Suncokret iz Velike Gorice nije dopuštena rasna, nacionalna ili vjerska diskriminacija te ugrožavanja sloboda i prava čovjeka.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno. Član Udruge Suncokret iz velike Gorice može biti:

  • svaka fizička osoba koja ostvaruje odgovarajuća prava iz invalidskog osiguranja po osnovi neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti, izmjene radne sposobnosti, invalidnosti, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći,
  • svaka fizička osoba, bez obzira da li je ostvarila neka prava iz invalidskog osiguranja, koja ima umanjenu radnu sposobnost ili tjelesno oštećenje (osobe s invaliditetom),
  • ostale fizičke osobe koje svojim znanjem, stručnošću i aktivnostima mogu pridonijeti uspješnom rješavanju pitanja iz oblasti prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja osobe s invaliditetom.

ČLANOVI

Članovi Udruge mogu biti: redoviti, pomažući i počasni.
Redoviti članovi su osobe s  invaliditetom.  
Pomažući članovi su roditelji redovitih članova kao i osobe koje svojim stručnim ili materijalnim doprinosom i dobrovoljnim radom pomažu izvršavanju zadataka Udruge.
Počasni članovi su osobe koje Skupština Udruge izabere, zbog naročitih zasluga za unapređenje rada Udruge.

Tijela udruge

Tijela udruge Suncokret su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor, Predsjednik Udruge, Dopredsjednik Udruge, Tajnik Udruge.
Mandat svih tijela Udruge traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Poslove u Udruzi rade pretežno volonteri, a sve stručne poslove obavljaju zaposleni djelatnici.

Sjednica i Financiranje

Dana 13.3.2016. godine održana je izborna skupština Udruge Suncokret.

Za zastupanje Udruge ovlašteni su:
Predsjednica Udruge Jadranka Kosović
Dopredsjednica Udruge Slava Burić
Tajnica Udruge Jela Matanović

Upravni odbor Udruge: Jadranka Kosović, Slava Burić, Antun Andreić, Ivica Petak, Blaženka Trupčević, Štefica Trusić i Stjepan Žarina.
Nadzorni odbor Udruge: Iva Terzić i Olgica Budimir (zamjenik); Vladimir Marković i Karme Salaj (zamjenik); Katica Herceg i Melita Lisjak (zamjenik).

 

        Udruga nema riješeno pitanje financiranja već sva sredstva prikuplja isključivo od uplate članarine svojih članova te uz pomoć donatora i sponzora I financiranjem uz pomoć Grada Velike Gorice.