Odluka o korištenju društvenih domova i drugih objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice

16. studenoga 2020.

Dragi članovi,

na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 01/15 i 06/15), te na osnovi Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (Narodne novine broj 102/20., 106/20. i 117/20) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Ervin Kolarec dana 13. studenoga 2020. godine donosi Odluku o korištenju društvenih domova i drugih objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice.

I. Zabranjuje se iznajmljivanje svih vrsta domova u vlasništvu Grada (u daljem tekstu objekata) u svrhu organizacije velikih priredbi i proslava.

II. Dozvoljava se korištenje objekata na način propisan epidemiološkim mjerama u svrhu manjih okupljanja i uz poštivanje propisanih epidemioloških standarda iz Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosne bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine broj 117/20. i 122/20.).

III. U slučaju korištenja objekata, vijeća Mjesnih odbora ili drugi upravitelji objekta dužni su tražiti od korisnika evidenciju nazočnih osoba, korištenje dezinfekcijskih sredstava, korištenje maski tijekom boravka u zatvorenom prostoru i držanje propisanog razmaka. Propisani razmak u zatvorenom prostoru je 2 metra. Korištenje objekata u svrhu održavanja amaterskih aktivnosti (probe folklornih društava i sličnih organizacija) moguće je uz poštivanje navedenih mjera uz nazočnost onoliko osoba koje može prihvatiti prostor da se poštuje razmak od 2 metra između osoba. U privatne svrhe dozvoljeno je korištenje i okupljanje za svečanosti najviše 15 osoba, ukoliko se može poštivati razmak od 2 metra. U slučaju drugih potreba korištenja objekata odobrenje je potrebno tražiti od Stožera civilne zaštite Grada Velike Gorice pisanim putem 48 sati prije navedenog događaja (službeni e-mail: stozer.czvg@gorica.hr). Sukladno epidemiološkoj situaciji i drugim objektivnim procjenama, Stožer će donijeti odluku o odobrenju ili zabrani korištenja.

IV. Ova Odluka može se promijeniti u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije ili nepoštivanja odredbi iz ove Odluke. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u pojedinim mjestima, Odluka se može mijenjati i parcijalno za svako mjesto zasebno.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

Slično

Čestitke

Čestitke

Dragi naši članovi, prijatelji, suradnici, donatori i svi ostali dragi ljudi Želimo Vam Sretan i Blagoslovljen Božić i...

Promjena visine članarine

Promjena visine članarine

Poštovani članovi, ovim putem Vas obavještavamo o promjeni visine članarine. Od 01.12.2023. godišnja članarina iznosi...