Parkiranje vozila OSI

Temeljem članka 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11) sve osobe s invaliditetom kojim je izdan i znak pristupačnosti, osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, svoje vozilo mogu parkirati i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditet, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana (vrijeme parkiranja počinje od prvog opažaja i teče bez prekida najduže dva sata).

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking, Šubićeva 40/III). Potrebno je dostaviti presliku rješenja na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti (još treba imati i prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu i znak pristupačnosti). Naljepnica vrijedi jednu godinu, a trošak njezine izrade i izdavanja je 30,00 kn.
Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

 

Više: http://www.mup.hr/MainPu.aspx?id=73662