Povlastice

BESPLATAN JAVNI PRIJEVOZ ZET-a

mogu ostvariti nezaposlene (ili umirovljene) osobe s invaliditetom čije je tjelesno oštećenje minimalno 70%.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju:

 • slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe,
 • teško, teže i umjereno mentalno retardirane osobe koje polaze radno-proizvodnu aktivnost, logopedski tretman ili fizikalnu terapiju,
 • osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta što su uzrokovani bolestima i ozljedama te prirođenim malformacijama i deformitetima neurološkoga (multipla skleroza, miastenija gravis, cerebralna paraliza), mišićnoga koštanog sustava (mišićna distrofija), drugih organskih sustava (bulozna epodermoliza, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici) kao i osobe s traumatskim amputacijama ili stečenim gubicima ekstremiteta, koje zbog navedenih bolesti, oštećenja i funkcionalnih poremećaja imaju postotak tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,
 • osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih duševnih bolesti te autizma koje su trajno nesposobne za rad, privređivanje i samostalni život. .

  Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:

 • dokaz o invaliditetu (Rješenje, Nalaz i mišljenje)
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje od nadležne službe za zapošljavanje ili preslika radne knjižice, potvrda o školovanju) i
  presliku osobne iskaznice

Nakon predaje propisane dokumentacije, ZET-u će biti dostavljen popis odobrenih zahtjeva, nakon čega korisnici prava trebaju produljiti valjanost postojećih pretplatnih karata, ako ih imaju, odnosno izraditi nove, ako to do sada nisu učinili. Zahtjevi za izradu pretplatnih karata mogu se predati na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a.

Članovi Udruge Suncokret sa prebivalištem na područjima Pokupsko, Kravarsko, Orle ne mogu ostvariti pravo na besplatan rijevoz

TELEFONSKA POVLASTICA (T-COM)

odnosi se 50% nižu mjesečnu naknadu isključivo u slučaju korištenja paketa Super 60. Povlasticu mogu ostvariti članovi Udruge (korisnici T-com operatera) sa tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 80% gornjih ili donjih ekstremiteta te neuromišićnih oboljenja (odjeljak III, IV, VIa, VIb, VIIa, VIIb Zakona o listi tjelesnih oštećenja – NN broj 162/98).

Za ostvarenje ove povlastice potrebno je u Udrugu dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju i gornji dio telefonskog računa (specifikaciju).

Ukoliko se ne plati godišnja članarina u Udruzi godinu dana, ova se povlastica ukida bez dodatne najave ili obavijesti.

DODATNE OBAVIJESTI vezane uz članstvo u Udruzi

Za sve povlastice koje se ostvaruju putem članstva u Udruzi potrebno je imati uredno plaćenu članarinu za tekuću godinu. U suprotnom se povlastice ne mogu ostvariti odnosno ukidaju se bez dodatne najave ili obavijesti.
Besplatno učlanjenje u bilo koju Gradsku knjižnicu Grada Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića

PODUPIRUĆI ČLANOVI

Podupirući član Udruge na temelju predočenja važeće članske knjižice (bez međunarodnog znaka) ima pravo:

 • sudjelovati na svakom izletu plaćajući puni iznos,
 • sudjelovati u druženjima, radionicama i ostalim klupskim aktivnostima, izuzev onih koji imaju ograničen broj sudionika (npr. Informatička radionica, Preventivno-zdravstvena akcija, korektivna gimnastika i slične); u takve se aktivnosti imaju mogućnost uključiti isključivo ukoliko je preostalo slobodnih mjesta