Prava i zakoni za osobe s invaliditetom

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja https://www.zakon.hr/z/731/Zakon-o-jedinstvenom-tijelu-vje%C5%A1ta%C4%8Denja

 

Zakon o mirovinskom osiguranju https://www.zakon.hr/z/91/Zakon-o-mirovinskom-osiguranju

 

Zakon o doplatku za djecu https://www.zakon.hr/z/475/Zakon-o-doplatku-za-djecu

 

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju https://www.zakon.hr/z/792/Zakon-o-dobrovoljnom-zdravstvenom-osiguranju

 

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html

 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju https://www.zakon.hr/z/192/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_49_949.html

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući https://hzzo.hr/sites/default/files/inline-files/PROCISCENI_TEKST-PRAVILNIK_MED.REH_.pdf

 

Pravilnik o sanitetskom prijevozu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_123_3041.html

 

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama https://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama

 

Zakon o socijalnoj skrbi https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

 

Zakon o porezu na dohodak https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost https://www.zakon.hr/z/1455/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost-

 

Zakon o turističkoj pristojbi https://www.zakon.hr/z/2071/Zakon-o-turisti%C4%8Dkoj-pristojbi

 

Zakon o sudskim pristojbama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2335.html

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći https://www.zakon.hr/z/286/Zakon-o-besplatnoj-pravnoj-pomo%C4%87i

 

Zakon o Hrvatskom registru osoba s invaliditetom https://www.zakon.hr/z/1293/Zakon-o-Hrvatskom-registru-o-osobama-s-invaliditetom

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

 

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

 

Zakon o gradnji https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

 

Zakon o cestama https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama

 

Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

 

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu https://www.zakon.hr/z/1559/Zakon-o-povlasticama-u-unutarnjem-putni%C4%8Dkom-prometu

 

Zakon o otocima https://www.zakon.hr/z/638/Zakon-o-otocima

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u  javnom  pomorskom prijevozu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_41_894.html

 

Zakon o korištenju psa pomagača https://www.zakon.hr/z/2027/Zakon-o-kori%C5%A1tenju-psa-pomaga%C4%8Da

 

Zakon o inkluzivnom dodatku https://www.zakon.hr/z/3670/Zakon-o-inkluzivnom-dodatku

 

Zakon o osobnoj asistenciji https://www.zakon.hr/z/3547/Zakon-o-osobnoj-asistenciji

 

Zakon o povlasticama u prometu https://www.zakon.hr/z/3622/Zakon-o-povlasticama-u-prometu